آرشیو مقالات


شیشه سکوریت

شیشه سکوریت (نشکن)

شیشه سکوریت همان شیشه نشکن است که به آن شیشه میرال نیز میگویند. تولید و ساخت شیشه سکوریت یک فرآیند حرارتی است که شیشه با توجه به ض ...