آرشیو اخبار


نتایج جوایز طراحی IDA 2023

تعداد محدودی از متفکران، کارآفرینان و طراحان در سال 2007 IDA (جوایز بین المللی طراحی) را با هدف پاسخی به عدم شناخت و تجلیل از طراح ...